Co może być przedmiotem coachingu? | Bożena Michońska – Coach PCC ICF - Grodzisk Mazowiecki
Co może być przedmiotem coachingu? | Bożena Michońska – Coach PCC ICF - Grodzisk Mazowiecki 16 październik 2019r. Co może być przedmiotem coachingu? | Bożena Michońska – Coach PCC ICF - Grodzisk Mazowiecki Bożena Michońska

Co może być przedmiotem coachingu?


Najczęściej towarzyszę swoim Klientom w:

 • poszukiwaniu nowej pracy

  [jak radzić sobie w sytuacji utraty pracy,  z okresami przejścia, identyfikacją wartości, tworzeniem wizji przyszłości, pisaniem cv, technikami poszukiwania pracy, budowaniem sieci wsparcia, prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych, negocowaniem wynagrodzenia]

 • podniesieniu poziomu samoświadomości i zadbania o siebie, wzięcia odpowiedzialności za własne życie 

  [odkrywanie kim jestem, nawiązywanie relacji z innymi by ujrzeć siebie w lustrze, odkrywanie siły i pasji, pokonywanie  przeszkód i barier]

 • radzeniu sobie w czasach niepewności i zmian, tworzenie mapy drogowej do punktu zwrotnego w swoim życiu

  [zastanowienie się nad problemami i wyzwaniami, analiza różnych strategii działania, kreowanie mapy marzeń, tworzenie mapy celów]

 • poszukiwaniu równowagi w życiu
 • samorealizacji i samoorganizacji

  [poszukiwanie właściwej metody organizacji działań, eksplorowania własnego potencjału, własnych możliwości, podjęcie decyzji o działaniu, wdrażanie planów w życie]

 • odkrywaniu mądrości płynącej ze znajomości samego siebie

  [eksploracji i głebokiej refleksji nad sobą, swoimi relacjami z otoczeniem, swoją duchowością i cielesnością, swoim bagażem doświadczeń, jako źródłem pewności siebie, nadziei, spełnienia, poczucia własnej wartości, szczęścia]

 • wydobywaniu z siebie tego co najcenniejsze

  [odkrywanie w sobie Mędrca, pobudzanie Bohatera, docenianie wartości Anioła, podziwianie bogactw Odkrywcy]

 • otwieraniu nowych perspektyw
 • stawaniu się przywódcą – człowiekiem odpowiedzialnym za drugiego człowieka

„Jeśli twoje działania inspirują innych do tego, żeby marzyć więcej, poznawać więcej, robić więcej i stawać się lepszym, to jesteś liderem”. – John Quincy Adams