Różnorodność wartości i metod wzbogaca relacje coachingowe | Bożena Michońska – Coach PCC ICF - Grodzisk Mazowiecki
Różnorodność wartości i metod wzbogaca relacje coachingowe | Bożena Michońska – Coach PCC ICF - Grodzisk Mazowiecki 14 kwiecień 2020r. Różnorodność wartości i metod wzbogaca relacje coachingowe | Bożena Michońska – Coach PCC ICF - Grodzisk Mazowiecki Bożena Michońska

Różnorodność wartości i metod wzbogaca relacje coachingowe


Poniżej przedstawiam fragmenty wywiadu, jaki miałam przyjemność udzielić dla bloga Spotello.


Wartości chrześcijańskie

Dr Gary R. Collins w książce „Chrześcijański coaching” powiedział: „Nasze przekonania mają wpływ na to, kim jesteśmy, a to z kolei oddziałuje na wszystko, co czynimy”.

Wydaje mi się, że jest wiele osób, dla których nie bez znaczenia jest to, jaki system wartości ma człowiek, który towarzyszy im w rozwoju, w zmianie. Chcą bez skrępowania poszukiwać swojego powołania, odnosząc się do tego, czego oczekuje od nich Bóg. Zastanawiają się, na ile to, co projektują jest ich własnym scenariuszem, a co pomysłem Boga na ich życie. Więc skoro ja sama często podobnie zastanawiam się nad sobą, to być może proces dzięki temu idzie sprawniej?

Używam słów „być może”, bo jestem pewna, że każdy profesjonalny, uważny coach, podążający za Klientem i wsłuchany w Klienta, niezależnie od poglądów i systemów wartości, osiągnie ten sam efekt. Jedyne co do mnie przemawia to komfort pracy Klienta i komfort w relacji coach – Klient. Jeśli coach z wartościami chrześcijańskimi zapewni ten właśnie komfort – to zapraszam 🙂


Fenomen NVC

Fenomen NVC stawiam na równi z niezwykłością coachingu. Obie metody nawiązują do potrzeb człowieka. Dostrzegamy, w jaki sposób realizacja potrzeb wpływa na poczucie satysfakcji, spokoju, zadowolenia, szczęścia czy spełnienia, a jakie skutki wywołuje brak zaspokojenia potrzeb. Najistotniejsze jednak jest to, na co zwrócił uwagę Rosenberg, jak realizujemy te potrzeby. Co się dzieje, kiedy nasze potrzeby spełniane są kosztem innych, z pominięciem innych, wbrew innym ludziom? Jakie są konsekwencje zachwianej równowagi w kwestii prawa do realizacji potrzeb w naszych relacjach z drugim człowiekiem? I odpowiada na bardzo ważne pytanie – jak zapobiec konfliktom, nieporozumieniom, agresji, przestępstwom i wielu innym kataklizmom w relacjach międzyludzkich?


Koń nauczyciel

(…) koń może nauczyć nas mnóstwa rzeczy. Od umiejętności budowania zaufania, wiary w siebie, stawiania swoich granic z poszanowaniem granic innych, pracy nad swoim stylem przywództwa po świadomość siebie, bycia autentycznym i życia w zgodzie z sobą.

Z pełnym przekonaniem rekomenduję tę metodę każdemu, komu w taki sam sposób rekomenduję coaching – zarówno Horse Assisted Education, jak i coaching są dla osób, które są zdecydowane na dokonanie zmian w swoim życiu, mają wgląd w siebie i nie boją się informacji zwrotnej. Jeśli spełniamy te 3 warunki, nie ma znaczenia, kim jesteśmy, w jakim momencie życia jesteśmy i jakie pełnimy role – warto spróbować!